נתוני בוגרים – טיוטא

אזורי המגורים מהם מגיעים תלמידי המכינה

התפלגות נתוני שירות קרבי

חלוקה ליחידות מובחרות מתוך בוגרי המכינה בתפקידים קרביים

התפלגות נתוני פיקוד וקצונה בקרב בוגרי המכינה

תעסוקת בוגרי המכינה לאחר שירותם הצבאי

התפלגות בוגרי המכינה שקיבלו הדרכה לפני הנישואים מצוות המכינה