בעז רוחו – חוברת מאמרים לכבודו ולזכרו של הרב שלמה גורן זצ"ל

נעם שבת תשע"ז – מחזור י"ד שנה ב'


נעם שבת תשע"ח – מחזור ט"ו, שנה ב'